top of page

Vuokraehdot

Lisähuomiot vuokraehtoihin:

 

Jos haluat mennä auton kanssa ulkomaille - se on mahdollista, kun siitä sovitaan vuokraamon kanssa

Jos haluat ottaa matkalle lemmikin - tiedustele autoa, johon voi ottaa esim. koiran.

 

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa matkailuauton  luovutushetkestä.

2. VARAUSMAKSU / PANTTI 

Varausmaksu/pantti on 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus.Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä.

3. VUOKRAN MAKSU 

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan.Kesäajan (touko-elokuu) vuokraukset laskutetaan  n. 2 kk ennen vuokraustapahtumaa ja muina aikoin n. 1kk ennen vuokraustapahtumaa.Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukautta ennen vuokraustapahtumaa, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua ei palauteta.

4. VUOKRAAN SISÄLTYY

Käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuauton vakuutus 750 € omavastuulla, sopimuksen mukaiset ajokilometrit (kesäaikaan norm. 2000 km/vko), ruokailuvälineet ja astiasto kuudelle, ruoanlaittovälineet.

5. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa  on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 750 €.Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 750 € seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Panttimaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot.

6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokranantaja  luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.

7. MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos vuokralainen on jättänyt ko asiat hoitamatta: Sisäsiivous 150 €+lattiamattojen pesu 100 € tarvittaessa, astioiden tiskaus 80 €, wc-kasetin tyhjennennys 120 € ja auton tankkaus, lisäkilometrit á 0,35€/km. Kaasupullon täyttö 30 €.Em. kulut vähennetään ensisijaisesti pantista.Mikäli pantti ei riitä kattamaan em. kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokralle antaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

a. Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan myöhässä 5-30 min veloitetaan myöhästymismaksuna 150€, mukäli auto palautetaan 30 min - 2 h myöhässä veloitetaan 300€. Mikäli myöhästyminen on yli 2 h veloitataan myöstymismaksuna 500€. Yli vuorokauden myöhästymisestä laskutetaan koko viikon vuokra.

b. Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta kohdan 7a mukaisesti.

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.

d.  Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle. 

e.  Autossa on kaksi kaasupulloa. Käytetyn kaasupullon tilalle vaihdetaan uusi vaihtopullo.

f. Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana samaan paikkaan mistä se oli noudettu Mikan Matkailuauton edustajan ollessa paikalla auton palautushetkellä.

8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b. Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään matkailuautoa. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.

c. Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.

e. Vuokraamon luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.

f. Matkailuautossa tupakointi ja lemmikkieläimien tuominen autoon on ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun veloitetaan siitä 1000 € tai jos autossa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä veloitetaan siitä 750 € siivous ja puhdistuskuluina.

g. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

h. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.

Matkailuautosa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 750 €.  Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 750 € käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta.

Jos matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan

Vuokraaja on velvollinen yllä luoteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

a. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

b. Korvaamaan matkailuautosta  vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

c. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot kohdassa 8f )

d. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattomattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

e. Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahinkonkorvauksena 2000 €.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinpeussakot, rangasitusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle.Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista.Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

12. VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetyttyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.


14. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.

Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan, vähennettynä 100 €  järjestelykululla. Mikäli peruminen tapahtuu 29–21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua (300€) ei palauteta. Jos varaus perutaan 21-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä. Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuullisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan. 

 

15. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen. 

16.SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

17. Kysyttävää? Soita, Chattaa tai Lähetä sähköpostia!

bottom of page